Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ko se može liječiti psihoterapijom?

Psihoterapija je grupa postupaka, procedura i metoda u tretiranju psihičkih smetnji, stanja i poremećaja koja je opšteprihvaćena u okviru psihologije, psihijatrije i medicine gdje se razgovorom između psihoterapeuta i klijenta dijagnosticiraju disfunkcionalnosti nakon čega se intenzivno radi na njihovoj korekciji, što doprinosi uspostavljanju psihičke ravnoteže klijenta. Isključivo se počela primjenjivati kao metod liječenja neurotskih poremećaja…

Read More

PSIHOPATOLOGIJA SVAKODNEVNICE – Kako preživjeti život

25 godina univerzitetske karijere, 20 godina života u Sarajevu i 4 godine rada psihološkog savjetovališta PsychoPractice prof.dr Jasne Bajraktarević, povod su za organizaciju predavanja na temu „Psihipatologija svakodnevnice – kako preživjeti život“ koje će se održati u Domu mladih Sarajevo, 12.06.2019. sa početkom u 19h. Predavanje je koncipirano na temelju najčešćih pitanja i problema koje…

Read More

Bullying

O školskom nasilništvu govorimo u situacijama kada jedan ili više učenika uzastopno ili namjerno uznemiruje, napada ili povređuje drugogo učenika koji se pritom ne može odbraniti. Nasilništvo može biti direktno ili indirektno. Ukljčuje ruganja, vrijeđanje, ponižavanje, kritiziranje, naređivanje i dominiranje (psihološko i verbalno zlostavljanje) te naguravanje, čupanje i udaranje (fizičko zlostavljanje). Indirektno nasilništvo se teže…

Read More

Odnos motivacije i zadovoljstva

U gotovo svim teorijama smatra se da emocije pokreću ponašanje i upravljaju njime. Kada pojedinci dožive diskontinuitet između očekivanja određenog ishoda i situacije ishoda koje ne ispunjava ta očekivanja, pobuđuju se negativne emocije, poput ljutnje, nezadovoljstva, straha i uznemirenosti, što motiviše pojedince da smanji diskontinuitet. Obrnuto, kada su očekivanja i iskustva usklađena, oni će doživjeti…

Read More