Skip to content Skip to footer

Šta očekivati?

Psihološka procjena nije ista za svakog klijenta. Procjena se oblikuje prema vama i vašim potrebama.

Vrsta procjene će biti izbrana specifično za vas u skladu sa razlozima vašeg  dolaska. Možete očekivati da će procjena trajati minimalno dva do tri sata, a po potrebi i više, naročito kada je u pitanju psihološka procjena djece. Prije evaluacije možda će biti od vas zatraženo da razmislite o svojim simptomima, mislima i emocijama. Tokom evaluacije važno je da budete iskreni o vašem trenutnom stanju, o ranijim iskustvima i o dnevnim izazovima. Ove informacije će pomoći vašem terapeutu da bolje razumije ko ste i koji je najbolji način da vam pomogne, kao i šta je dalje potrebno da uradite.

Klinički intervju

Klinički intervju se koristi u prvom koraku psihološke evaluacije, ali i terapijskog procesa. Cilj intervjua je provjera simptoma, istorija stanja i bolesti i trenutnih poteškoća. Imajte na umu da se takvi intervjui sprovode na prihvatajući i neosuđujući način. Vaš terapeut može takođe izabrati da obavi intervju sa nekim ko vam je blizak, ali svakako ne bez všeg pristanka.

Testovi ponašanja

Testovi ponašanja su usmjereni na to kako vi reagujete u određenim situacijama. Oni pomažu da procjenimo vaše interese, vrijednosti, stavove, ličnost i rade se kako bi vašem terapeutu dali kompletniju sliku toga ko ste.

Testovi ličnosti

Testovi ličnosti se koriste kako bi pomogli u razumijevanju nekoliko apsekata vaše ličnosti i šta ju je oblikovalo – okruženje, nasljedni faktori i socijalni uticaji. Jedan od primjera testova ličnosti jeste MMPI. Ovaj test može pomoći vašem terapeutu u vezi sa preporukom koji oblik terapije je neophodan za vas.

Intelektualno funkcionisanje (IQ)

Iako se ne koristi u svakoj evaluaciji, može biti uključen na osnovu vaših specifičnih potreba. Ovaj test se koristi za procjenu intelektualnih kapaciteta, ali i kako bi se shvatile vaše buduće sposobnosti i mogućnosti. Može se koristiti da mjeri: razumijevanje, rješavanje problema, apstraktno mišljenje, prosuđivanje, akademsko učenje, iskustveno učenje. Rezultati na IQ testu možda neće obuhvatiti sveukupno intelektualno funkcionisanje, pa se stoga obavljaju razgovori sa članovima porodice, učiteljima i drugima koji bi mogli dati kompletnu sliku. 

Psihološka procjena djece i mladih

 • Detaljna psihološka procjena individualnih sposobnosti i potreba u učenju,
 • Procjena kognitivnih/intelektualnih sposobnosti,
 • Procjena emocionalnih teškoća i problema u ponašanju, 
 • Procjena specifičnih teškoća u učenju,
 • Profesionalna orijentacija. 

Psihološka procjena odraslih

 • Procjena kognitivnih/intelektualnih sposobnosti, 
 • Procjena emocionalnog statusa, 
 • Procjena ličnosti,
 • Psihološko profilisanje,
 • Neuropsihološka procjena. 

Psihološka procjena sportista

 • Procjena kognitivnih sposobnosti, 
 • Procjena vještina suočavanja, 
 • Procjena strategija izvedbe, 
 • Procjena emocionalne inteligencije, 
 • Procjena ponašanja s ciljem razvoja samosvjesnosti, 
 • Procjena frekvencije upotrebe mentalnih vještina,
 • Procjena motivacije i efektivne komunikacije, 
 • Procjena otpornosti,
 • Procjena anksioznosti i stresa u sportu,  
 • Procjena agresivnosti u sportu. 

Procjena menadžerskih vještina i potencijala

 • Procjena vještina rukovođenja, 
  • Procjena sposobnosti planiranja i efektivne komunikacije, 
  • Procjena sposobnosti donošenja odluka, 
  • Sposobnost struktuiranje i vođenja timova.
 • Procjena emocionalne inteligencije, 
 • Procjena socijalnih kompetencija,
 • Procjena radnog ponašanja,
 • Procjena ličnosti, 
 • Procjena strukovne usmjerenosti. 

Intervju za posao, profesionalna selekcija i sistematizacija

 • Procjena kognitivnih sposobnosti,
 • Procjena znanja o poslu,
 • Procjena ličnosti,
 • Analiza biografskih podataka, kategorisanje i sistematiacija.
 • Analiza reakcija na situacione podražaje. 

Psihološka procjena parova

 • Procjena partnerske kompatibilnosti,
 • Procjena zadovoljstva u partnerskom odnosu,
 • Procjena specifičnih stresora u vezi,
 • Procjena ličnih, partnerskih i porodičnih ciljeva.

Radno vrijeme

Ako osjećate da vam je potrebna individualna terapija, tu smo:

 • Ponedjeljak-Petak: 9:00 – 18:00
 • Vikend: Zatvoreno
Prof. dr. Jasna Bajraktarevic

Razgovarajmo!

Nudimo i mogućnost različitih online testiranja.