Skip to content Skip to footer

EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI TRETMANI: ABA I RAZVOJ GOVORA

 

Na edukacijskim tretmanima vrsi se procjena, tretman i evaluacija ucinkovitosti tretmana. Edukacijska procjena se odnosi na sveobuhvatnu procjenu djetetovih fizickih, kognitivnih, komunikacijskih, emocionalnih i socijalnih razvojnih kapaciteta na osnovu kojih se nadogradjuju daljni programi za poticanje razvoja istih.


AKTIVNOSTI:

  • Problemi u ponašanju
  • Poticaj pažnje u učenju
  • Pomoć pri poteškoćama u učenju
  • Pomoć u kognitivnom razvoju
  • Pomoć u motornom razvoju
  • Pomoć u socio-emocionalnom razvoju
  • Pomoć u govoru/komunikaciji
  • Individualni edukacijski rad i govorno jezična rehabilitacija djece sa i bez poteškoća u razvoju po principu primjene bihevioralne terapije


SENZORNA INTEGRACIJA

Senzorna integracija je proces koji obuhvata primanje informacija iz naših čula, njihovu interpretaciju i shodno tome primanje odgovora.
Senzorna integracija je proces tokom koga u mozak dolaze senzorne, odnosno čulne informacije iz naših čula, za kretanje, vid, sluh, njuh, dodir… putem moždanih živaca, zatim se obrađuju tako da im damo smisao i onda na njih možemo odgovoriti nekom aktivnošću.

Radno vrijeme

Ako osjećate da vam je potrebna individualna terapija, tu smo:

  • Ponedjeljak-Petak: 9:00 – 18:00
  • Vikend: Zatvoreno
Prof. dr. Jasna Bajraktarevic

Razgovarajmo!

Nudimo i mogućnost različitih online testiranja.