Skip to content Skip to footer

Članovi psihoedukacijske grupe dijele sličnu ili istu dijagnozu, odnosno doživljavaju poteškoće u istim oblastima života.

Ovo omogućava grupi da se fokusira na specifične potrebe i jedinstvene teme, zato što je usmjeravanje na potrebe mentalnog zdravlja vitalna komponenta procesa oporavka.

 Davanje prostora da istražuju kompleksne, lične teme je neophodno za efektivnu brigu o sebi. U miješanim grupama može biti teško da se razgovara o osjetljivim temama i da se postavljaju pitanja koja su previše lična i intimna za klijenta. 

U fokusiranim grupama kao što su psihoedukacijske grupe, klijenti dobijaju korist kroz interakciju sa drugima koji dijele slična iskustva. Klijenti postavljaju pitanja, dijele iskustva i slušaju jedan drugoga kako bi naučili više o svojim vlastitim potrebama, razgovaraju o potencijalnim okidačima, kako da razviju zdrave mehanizme suočavanja i kako da izbjegnu samosabotaže. 

Zašto psihoedukacijske grupe?

Iako ove grupe nisu fokusirane na razvoj interpersonalnih veza, kao neki drugi oblici grupne terapije, klijenti ipak imaju benefite od interakcije sa članovima grupe. Osjećaj izolacije, usamljenosti mogu biti smanjeni kroz prisustvovanje, posebno kada klijenti počinju da shvataju da njihovi problemi nisu samo njihovi, da i drugi prolaze kroz slične procese. Shvatanje da i drugi imaju slična iskustva pomaže klijentima da se više otvore i da budu više uključeni. U ovim seansama klijenti uče više o vlastitim potrebama i praktikuju nove vještine u sigurnom okruženju, sa ljudima koji su spremni da se povežu sa njihovim iskustvima. Uz pomoć uticaja grupe, mogu početi da rade na razvoju snaga i uče kako da upravljaju vlastitim potrebama i da idu naprijed. 

 • Rad na komunikaciji
 • Osjećaj udaljenosti ili diskonekcije sa drugima
 • Istraživanje specifičnih stresora u vezi (finansije, porodica, nevjerstvo, gubitak, neplodnost i druge prilagodbe u vezi)
 • Priprema za brak
 • Istraživanje i priprema za rastavu i/ili razvod
 • Priprema za roditeljstvo i podrška
 • Aktivnosti vizualizacije
 • Komunikacija 
 • Upravljanje stresom
 • Oprost 
 • Interpersonalne vještine itd.  

Radno vrijeme

Ako osjećate da vam je potrebna individualna terapija, tu smo:

 • Ponedjeljak-Petak: 9:00 – 18:00
 • Vikend: Zatvoreno
Prof. dr. Jasna Bajraktarevic

Razgovarajmo!

Nudimo i mogućnost različitih online testiranja.