Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kako razgovarati sa djecom o aktuelnoj situaciji sa Corona virusom (COVID-19)?

SAVJETI ZA RODITELJE/STARATELJE I UČITELJE Da bismo pomogli djeci da se lakše nose sa anksioznošću potrebno je da im damo tačne informacije o prevenciji, i osnovne činjenice bez da izazovemo nepotrebnu uznemirenost.  Djeci su potrebne tačne informacije o potencijalnoj ozbiljnosti i konkretne instrukcije o tome kako spriječiti infekciju i širenje bolesti. Sve informacije trebaju biti…

Read More

Bullying

O školskom nasilništvu govorimo u situacijama kada jedan ili više učenika uzastopno ili namjerno uznemiruje, napada ili povređuje drugogo učenika koji se pritom ne može odbraniti. Nasilništvo može biti direktno ili indirektno. Ukljčuje ruganja, vrijeđanje, ponižavanje, kritiziranje, naređivanje i dominiranje (psihološko i verbalno zlostavljanje) te naguravanje, čupanje i udaranje (fizičko zlostavljanje). Indirektno nasilništvo se teže…

Read More