Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ko se može liječiti psihoterapijom?

Psihoterapija je grupa postupaka, procedura i metoda u tretiranju psihičkih smetnji, stanja i poremećaja koja je opšteprihvaćena u okviru psihologije, psihijatrije i medicine gdje se razgovorom između psihoterapeuta i klijenta dijagnosticiraju disfunkcionalnosti nakon čega se intenzivno radi na njihovoj korekciji, što doprinosi uspostavljanju psihičke ravnoteže klijenta. Isključivo se počela primjenjivati kao metod liječenja neurotskih poremećaja…

Read More