Skip to content Skip to footer

SAVREMENA I BRZA DIJAGNOSTIKA, VISOKA EFIKASNOST, BEZBOLNA TERAPIJA BEZ ŠTETNIH SPOREDNIH EFEKATA

BICOM BodyCheck2 Standard je aparat kojim se vrši preliminarna dijagnostika

 

BICOM BodyCheck2Standard temelji se na kvantnim fizičkim dokazima da svaka supstanca generiše specifične frekvencije do najmanjih dijelova. Metoda skeniranja BICOM BodyCheck2Standard uporediva je sa pretraživanjem frekvencija (pretraživanje odašiljača) na radiju. Jednostavno rečeno, BICOM BodyCheck2Standard šalje tijelu signal vrlo slabih impulsa u širokom frekvencijskom rasponu i mjeri njegov odaziv. Uzorci vibracija snimljeni putem slušalica upoređuju se sa sadržajem obimne baze podataka pomoću složenog softvera. Izračunava se odstupanje od optimalnog stanja. Signalima odgovora dodjeljuje se posebna relativna težina u zavisnosti od individualne regulatorne sposobnosti. Procjena signala odziva vizuelno se prikazuje na anatomskim slikama poprečnog presjeka. Neskladna odstupanja u organizmu mogu se otkriti u ranoj fazi. Za pronađene energetske poremećaje, softver daje prijedloge o mogućim uzrocima.

Sa BICOM  Body Check2Standardom može se odrediti energetsko stanje tijela. Cilj je analizirati funkcionalno energetsko stanje organa i tkiva, kao i otkriti poremećaje u energetskom sistemu tijela. BICOM BodyCheck2Standard može otkriti probleme puno prije nego što se manifestuju psihosomatski.

U tu svrhu, svi organi i strukture vizuelno su prikazani na ekranu kompjutera do najnižih nivoa uključujući i nereprezentativna energetska područja. Sistem vizualizuje poprečne presjeke slika i dodjeljuje im obojene tačke kako bi naznačio različite nivoe energije.

Rezultati se ne baziraju na medicinskoj dijagnostici i ne zamjenjuju pregled i dijagnozu ljekara. Imena medicinskih indikacija koja se koriste u BICOM BodyCheck2Standardu treba razumjeti kao smjernice za terapeuta i za bolje razumjevanje poremećaja energetskog sistema u tijelu, radi adekvatnijeg psihoneuroendokrinoimunološkog pristupa problemu klijenata.

Šta je BICOM biorezonantna metoda?

BICOM biorezonantna metoda (BRM) je poseban holistički dijagnostički i terapeutski postupak koji je pokrenuo jedan novi pravac u dijagnostici sa ciljem da se klijentima pomogne brzo i efikasno. Izvodi se aparatom BICOM – BioCompjuter (Regumed) za čije kreiranje su korištena najnovija saznanja na području biofizike i kvantne mehanike. BICOM se koristi poslednjih dvadeset godina i permanentno se usavršava, a njegova djelotvornost je dokazana naučnim istraživanjima in vivo i in vitro. Sa BICOM aparatom se mogu u mnogim slučajevima otkriti stvarni, često prikriveni, uzroci bolesti. Efikasno se mogu tretirati mnoga hronična stanja, tako što se organizam rasterećuje od mnogih toksina, blokada, intolerancija, itd, čime se stimulišu samoozdravljujuće snage tijela, što u najvećem broju slučajeva dovodi do ozdravljenja.

Šta biorezonantna metoda nije

Biorezonantna metoda nije medicinski postupak niti postupak alternativne medicine. Takođe ne pruža kvanititativne već kvalitativne pokazatelje stanja organizma. Cilj joj je aktivacija autoregulišućih sposobnosti svakog organizma za regeneracijom sopstvenih ćelija.

Prinicipi delovanja BICOM biorezonantne metode

Ljudsko tijelo emituje različite elektromagnetne oscilacije: ćelije, tkiva i organi imaju – svako za sebe – svoje specifične oscilacije. Ove pojedinačne oscilacije su u uzajamnoj korelaciji i utiču jedna na drugu. Zajedno stvaraju klijentov ukupni oscilatorni spektrum, odnosno individualnu oscilatornu shemu. 

Ometajuće elektromagnetne oscilacije se uvode i transformišu u BICOM aparatu preko elektroda smještenih na određeni dio tijela. U aparatu se ove oscilacije mijenjaju i zatim vraćaju u tijelo klijenta u vidu ozdravljujućih terapeutskih oscilacija. Tijelo ni u jednom momentu nije izloženo bilo kom vidu električne struje. Na taj način sopstvene snage organizma postaju sposobne da ponovo funkcionišu efikasno.

Patološke oscilacije (frekvencije) prate ili pogoršavaju skoro svaku bolest. Zbog toga, skoro sve bolesti se mogu tretirati uz pomoć BRM sa različitim rezultatima. Veoma često izraziti rezultati se mogu postići u slučajevima gdje druge metode ili lijekovi uopšte nisu bili uspješni ili su postigli samo blago olakšanje.

Koji problemi i bolesti se mogu tretirati BICOM biorezonantnom metodom?

Biorezonantnom metodom se mogu tretirati disfunkcije organizma koje su uzročno-posljedično, direktno ili indirektno inkorporirane u psihoneuroendokrinoimunološki status organizma i kao takve remete pravilno funkcionisanje čitavog sistema:

 • Sindrom intolerancije na osnovne životne namirnice
 • Liječenje problema sa tjelesnom težinom uz određivanje individualnog načina ishrane
 • Reumatska oboljenja
 • Degenerativna oboljenja kičme i zglobova
 • Migrene i sve vrste bolnih stanja
 • Sportske povrede i povrede bilo koje vrste
 • Opstipacija
 • Alergije – astma, sinusitis i rinitis, laringitis, neurodermitis, ekcem, psorijaza, anginoneurotski edem, urtikarija, atopijski dermit
 • Hronična oboljenja želuca, tankog i debelog creva
 • Ginekološki poremećaji, bolne menstruacije, PMS, simptomatologija menopauze
 • Infekcije – bakterije, gljivice (kandida), paraziti
 • Hormonski disbalans
 • Antistres program i prevencija psihosomatskih oboljenja
 • Hronični umor
 • Pred i postoperativni tretmani
 • Detoksikacija organizma
 • Odvikavanje od pušenja
 • Sve vrste neuroloških poremećaja
 • Kao i preko 400 različitih dijagnoza

Glavni cilj  BICOM  rezonantne terapije je oslabodjanje organizma od uticaja distraktnih faktora i  pokretanje procesa obnavljanja i aktivacije vlastitih regulacionih snaga.

Radno vrijeme

Ako osjećate da vam je potrebna individualna terapija, tu smo:

 • Ponedjeljak-Petak: 9:00 – 18:00
 • Vikend: Zatvoreno
Prof. dr. Jasna Bajraktarevic

Razgovarajmo!

Nudimo i mogućnost različitih online testiranja.