Skip to content Skip to footer

Psiholog, Neurofeedback terapeut, Biorezonantni terapeut

Prof. dr. Jasna Bajraktarević

"Mi istinski postajemo zadovoljni svojim životom, kada zavolimo sebe, u onim trenucima u djetinjstvu kada smo se osjećali jadno, odbačeno, neprihvaćeno, samo, nevoljeno i neuspješno. Ovo je proces, ovo je srž terapije i jedini put ka istinskom uspjehu svakog čoveka - pomirenje sa svim licima jednog JA."

Obrazovanje

2001. Filozofski fakultet Sarajevo – Psihologija ličnosti –

“Dimenzije ličnosti i stil ponašanja aktivnih učesnika u sportu”

1999. Filozofski fakultet Novi Sad – Psihologija ličnosti

“Predikcija uspešnosti sportista na osnovu ključnih dimenzija ličnosti – agresivnost, inferiornost, superiornost, moralnost i anksioznost”.

1995. Filozofski fakultet Novi Sad, Odsjek Psihologija 

Put do istinskog prihvatanja sebe i ljubavi prema sebi počinje renoviranjem spaljenih mostova iz prošlosti koji nas vode u vrijeme i na mjesta od kojih smo bježali. Tek kada se vratimo i suočimo sa onim od čega smo bježali, shvatićemo da nas je ta bol oblikovala i da smo zahvaljujući njoj, aktivirali ono najbolje u nama i postali najviše što smo mogli.

Nastavni angažman

 • Pedagoški fakultet (2009. – … )
  • Redovni profesor na predmetima Psihologija odgoja i obrazovanja, Komunikacijske veštine, Pedagoška psihologija, Mentalno zdravlje, Razvojna psihologija i Opšta psihologija
 • Akademija scenskih umjetnosti (2013. – … )
  • Predavač na predmetu Opća psihologija sa psihologijom umjetnosti
 • Fakultet političkih nauka (2008. – 2015.)

  • Profesor na predmetima Socijalna gerontologija i Opšta psihologija sa razvojnom na I ciklusu studija i Psihologija na II ciklusu studija
  • Docent za nastavni predmet Socijalna psihologija
 • Fakultet sporta i tjelesnog odgoja (2003. – 2015)

  • Profesor za nastavni predmet Psihologija sporta, Stres menadžment, Psihologija komuniciranja i Psihologija menadžmenta
  • Predavač na Poslediplomskom studiju – modul Kineziologija
 • Filozofski fakultet (2002. – 2008)
  • Profesor za nastavni predmet Pedagoška psihologija na Odsjeku za pedagogiju
  • Predavač na Poslediplomskom studiju “Razvoj pedagoške djelatnosti u procesu reformiranja škole” na modulima Socijalna psihologija i Metodologija psiholoških istraživanja
  • Profesor za predmete Metodologija psiholoških istraživanja, Socijalna psihologija i poverena nastava za predmete Motivacija i emocije, Psihologija sporta i Psihologija komuniciranja
  • Profesor za predmet Opća psihologija i Socijalna psihologija na Odsjeku za filozofiju i sociologiju
  • Predavač na Poslediplomskom studiju Odsjeka za psihologiju
 • Fakultetu za javnu upravu (2006. – 2007)
  • Profesor za nastavni predmet Poslovno i službeno komuniciranje
 • Nastavnički fakultet (2005.-2012)
  • Predavač na poslediplomskom studiju  na modulu Komunikologija
  • Profesor za nastavne predmete Psihologija odgoja i obrazovanja, Psihologija sporta, Socijalna psihologija, Psihologija učenja, Metodologija psiholoških istraživanja, Povijest psihologije
 • Filozofski fakultet (2007. – 2013)
  • Profesor za nastavne predmete Psihologija ličnosti, Socijalna psihologija, Multivarijatna analiza i Kognitivna psihologija
  •  
 • Kineziološki fakultet (2009. – 2011.)
  • Profesor za nastavni predmet Psihologija sporta
  • Profesor na master studiju za nastavni premet Psihologija edukacijskog procesa
 • Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (2007. – 2017 )
  • Voditelj studijskog smera Poslovna psihologija
  • Profesor za nastavni predmet Psihologija menadžmenta
  • Profesor na master studiju za nastavni predmet Organizaciono ponašanje i Psihologija menadžmenta
 • Fakultet fizičke kulture (1995. – 1999)
  • Asistent na predmetima Opšta psihologija i Psihologija sporta

 

Jakim ljudima život isporučuje puno više problema nego drugima. Da li je pravda u tome što oni postaju jači ili je nepravda u tome što neki ljudi nikada neće postati toliko jaki da istrpe ono što bi morali da izdrže?

Vannastavni angažman

Godina Opis
2021. -

Biorezonantni terapeut - Quantum Bioresonance 3D NLS Analysis and Treatment MEDICOMAT Non Linear System

2020. - Bicom biorezonatni terapeut
2019. Osnivač Udruženja za psihološki konsalting ''Neurofeedback centar''
2018. - Neurofeedback-EEG-Biofeedback terapeut
2015. Osnivač psihološkog savetovališta „PsychoPractice“ Sarajevo
2012 – 2013. Potpredsjednik Skupštine KK „BOSNA“
2011. Certificirani predavač Agencije za državnu službu BIH
2010 –2013. Sportski psiholog u KK „BOSNA ASA BH TELEKOM
2010 –2013. Predsjednik Upravnog odbora JU TZ „KAMPUS“ Rakovica Sarajevo
2005.-2008. Predavač na seminarima Agencije Qualitas i Fakulteta za javnu upravu Sarajevo
2005. Predavač na seminarima Centra za edukaciju sudija i tužilaca
2007.-2008. Stručni saradnik Košarkaške Udruge trenera Hrvatske
2007. - 2009 Član Radne grupe za izradu Izveštaja BiH o primjeni Međunarodne konvencije o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije (CERD) Ministarstva za ljudska prava i izbeglice BIH
2007. - 2009 RAP – Regionalna savetodavna komisija – Mostar Banja Luka Sarajevo u organizaciji RAK-a BIH
2007. - 2009 Član Radne grupe za sadržaj DTT foruma pri RAK-u za uvođenje digitalne televizije u BIH
2007. - 2009 Stručni savjetnik za psihološku analizu i primjenu programskih standarda u RAK-u za socijalnopsihološka istraživanja u oblasti komunikologije i medija
2006.- Osnivač porodičnog i bračnog psihološkog savetovališta „TEENSA 2001“ u Sarajevu
2001.-2008. Sportski psiholog TK „TEENSA 2001“ Sarajevo
1999.-2007. Sportski psiholog u NK »ŽELJEZNIČAR« KK »BOSNA« TK »TENIS PRO« TK »TENNSA 2001« i u FK »BUBAMARA«
1999. - 2005 Licencirani predavač iz oblasti psihologije sporta na UEFA programu za edukaciju trenera
1999. - 2005 Psiholog u TK “Trijumf” iz Novog Sada i TK “Novi Sad”
1999. - 2005 Psiholog odbojkaške reprezentacije Jugoslavije u pripremama za Svetsko prvenstvo u Japanu 1998. (osvojili srebrnu medalju)
1999. - 2005 Psiholog stonoteniske reprezentacije Jugoslavije sezona 1998/1999
1999. - 2005 Psiholog u RK »Jugović« Kać KK »Vojvodina« iz Novog Sada i sa HK »Vojvodina« iz Novog Sada

U svakom konfliktu koji imate sa jednom osobom, ne zaboravite da na vašim ramenima sjede vaši roditelji, na ramenima osobe preko puta vas, njeni roditelji, na ramenima vaših roditelja, njihovi i tako unedogled, jer u konflikt ulazimo sa svim onim emocijama, stavovima i predrasudama koje su nam stvorene tokom odrastanja i koji su i nas i naše izbore odredili u životu.

Seminari i radionice - u svojstvu predavača

Datum Tema Organizator Mjesto
08.03.2022. Opasnost djelovanja dugotrajnog stresa na organizam Pfizer BIH d.o.o. Sarajevo
11.02.2022. Psihosomatski uticaj stresa na organizam MEDIS Sarajevo Jahorina
11.01.2022. Psihosomatski uticaj stresa na organizam DDC Multilingual Solution Sarajevo
16.11.2021. Psihološki i tjelesni simptomi stresa Philip Morris BH d.o.o Sarajevo
14.06.2021. Stres-sagorjevanje na poslu-mobing KPMG Sarajevo Sarajevo
26.05.2021. EDUVISION Slovenija
22.04.2021. Udruženje novinara
30.03.2021. Stres u vrijeme COVID-a i šta uraditi da to prevaziđemo OSCE BiH Sarajevo
06.03.2021. Antistresni program Ekonomski fakultet Sarajevo Sarajevo
09.11.2019. Psihologija u svakodnevnom životu MyLan Jahorina
12.06.2019. Psihopatologija svakodnevnice Dom mladih Skenderija Sarajevo
02.06.2018. Budi bolja verzija sebe Phoenix Pharma Jahorina
24.04.2018. Izazovi odrastanja Gimnazija SSST Sarajevo
20.04.2018. Stres menadžment ArcelorMittal Zenica Zenica
24.02.2018. Tehnike otklanjanja stresa-prikaz Neurofeedback treninga Medis InVent Sarajevo Sarajevo
23.02.2018. Psihopatologija svakodnevnice UNIQA Osiguranje Jahorina
20.02.2018. Socijalna interakcija u poslovnom okruženju ComTrade Sarajevo
24.08.2017. Emocije Udruženje učitelja Kantona Sarajevo Neum
1.03.2017. Poslovna komunikacija MEDIS Dubrovnik
23.01.2017. Psihologija u obrazovanju Udruženje učitelja Kantona Sarajevo Dubrovnik
1.10.2016. Poslovna komunikacija Masterclass MEDIS Budimpešta
9.04.2016. Komunikacija MEDIS Jahorina
13.10.2015. Poslovni konsalting Konzum Jahorina
10.10.2015. Poslovna komunikacija Institut internih revizora Škola internih revizora Sarajevo
17.-20.06.2015. Poslovni konsalting Grawe group
23.05.2015. Poslovna komunikacija Institut internih revizora Sarajevo
20.05.2015. Stres sagorevanje na poslu mobing Centar za edukaciju sudija i tužilaca Sarajevo
12.01.2015. Psihologija edukacijskog procesa Ministarstvo obrazovanja nauke i sporta Kantona Sarajevo Makarska
27.03.2015. Poslovna komunikacija REVSAR Dubrovnik
18.10.2014. Poslovna komunikacija Institut internih revizora Sarajevo
9.11.2013. Poslovna komunikacija Institut internih revizora Sarajevo
24.i 31.10.2013. Komunikacija u kriznim situacijama Granična policija Sarajevo
24.05.2012. Psihologija uspeha u sveti preduzetništva CEO KONFERENCIJA Ekonomski fakultet Sarajevo
23.04.2013. Poslovna komunikacija Institut internih revizora Cavtat
25.02.2013. TEDx Sarajevo
8.11.2012. Poslovna komunikacija Institut internih revizora Sarajevo
27.09.2012. Komunikacija u zdravstvu Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS-a Sarajevo www.eZdravlje.info
10.07.2012. Komunikacija u zdravstvu ROCSHE AKADEMIJA Sarajevo
13.06.2012. Psihološki aspekt komunikacije AKAZ Klinički centar Zenica
7.03.2012. Psihološki aspekt komunikacije AKAZ Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Maj 2011. Edukacija uposlenika u javnoj upravi ADS – Agencija za državnu službu
16.10.2010. Psihološka priprema igrača i trenera u košarci III Međunarodni seminar Uloga sporta u očuvanju zdravlja Vlašić
27.-29.2010. Psihološki aspekti pomoći svjedocima I svjedocima-žrtvama u predmetima ratnih zločina Treće stručno savetovanje tužilaca u BIH Neum
29.-31.01.2009. Komunikacija sa strankama u državnoj upravi Seminar u organizaciji Fakulteta za javnu upravu Sarajevo Dubrovnik
4.02.2009. Analiza policijske odgovornosti Forum glasnogovornika agencija za provođenje zakona: “Struktuiranje i profilizacija PR aktivnosti u policiji” AquaReumal Fojnica
16-18.10.2009. II Međunarodni seminar “Uloga sporta u očuvanju zdravlja” Vlašić
21.10.2009. Drugo stručno savetovanje tužilaca Federacije Bosne I Hercegovine Neum
11.11.2009. Psihološki aspekt treninga Seminar KK KOŠ Sarajevo
13-15.03.2008. Komunikacija organa uprave i stranaka u upravnom postupku FJU Dubrovnik
24.03.2008. Komunikacija organa uprave i stranaka u upravnom postupku Privredna komora FJU Sarajevo
25.-28.2008. Uspeh u sportu Međunarodni seminar Udruge košarkaških trenera Hrvatske Poreč
25.-28.2008. Vodič za košarkaške trenere Međunarodni seminar Udruge košarkaških trenera Hrvatske Poreč
22.-24.08.2008. Seminar za košarkaške trenere Košarkaški savez BIH Sarajevo
19.- 21.11.2008. Mobing stres i komunikacija Fakultet za javnu upravu – FJU Neum
19.-20.12.2008. Seminar - Osnove teorije treninga Psihološka priprema
21-23.06.2007. Poslovno komuniciranje u javnom sektoru FJU Neum Sarajevo
27.-30.06. 2007. Motivacija u sportu Međunarodni seminar Udruge košarkaških trenera Hrvatske Poreč
25.-28.06.2007. Psihološka priprema igrača Međunarodni seminar Udruge košarkaških trenera Hrvatske Poreč
27.04.2007. Seminar za sudije i tužioce na temu Djeca kao svjedoci i njihovi iskazi Vijeće Evrope i CIDA Sarajevo
21.02.2006. Stres Menadzment Agencija Qualitas Zenica
28.03.2006. Komunikacija u sudskoj praksi Centar za edukaciju sudija i tužioca Sarajevo
29.03.2006. Stres i načini suočavanja sa njim Centar za edukaciju sudija i tužioca Sarajevo
27.04.2006. Tehnike rješavanje stresnih situacija Seminar u organizaciji Fakulteta za javnu upravu Sarajevo Sarajevo
14-16.09.2006. Efikasan administrativni uposlenik u javnoj upravi Seminar u organizaciji Fakulteta za javnu upravu Sarajevo Sarajevo
26-28.09.2005. Poslovno ponašanje u administraciji Agencija Qualitas Neum

Moja generacija je vaspitavana strahom i anksioznošću: „ne idi u duboko, udavićeš se, ne vraćaj se kasno neko ćete kidnapovati, ne vozi brzo - poginućeš“. Mi to isto radimo našoj djeci, samo je razlika u tome što su nas naši strahovi i anksioznosti natjerali da budemo bolji, a našu djecu vode u sigurnu usamljenost, osećaj odbačenosti i depresiju. Mijenjajmo retoriku dok ne bude kasno.