Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shizofrenija

Sve dok poremećaj ličnosti uslovljen sukobom dopušta da se kontakt s vanjskim svijetom značajno održi, govorimo o neurozi, a čim to prestaje biti moguće – o psihozi. Psihoza potpuno zahvata čovjeka i ugrožava cjelokupnu ličnost. Psihotičar pati od poremećaja svog odnosa prema okolini, koji može dovesti do gubitka osjećaja realnosti. Psihotičar je čovjek „bolesnog ja“…

Read More