Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Anksioznost

Anksioznost je neugodna emocija straha i strepnje.  Anksiozni poremećaji dugo vremena su smatrani oblicima neuroza, odnosno velike grupe nepsihotičnih poremećaja okarakterisanih pojavom iracionalnog fluktuirajućeg straha. Anksiozni poremećaji dijagnosticiraju se kad su jasno prisutni subjektivni doživljaji strepnje. Dijele se u šest kategorija: fobije, panični poremećaj, generalizirani anksiozni poremećaj, opsesivno-kompulzivni poremećaj, PTSP  i akutni stresni poremećaj. FOBIJE Fobije…

Read More