Skip to content Skip to footer

Šta je individualna terapija?

Individualna terapija je zajednički proces između terapeuta i klijenta.

Ciljevi terapije mogu biti inspiracija promjene ili unaprijeđenje kvaliteta života. Ljudi mogu tražiti individualnu terapiju kako bi uz terapeuta radili na stvarima sa kojima se ne mogu suočiti sami. Individualna terapija može pomoći ljudima da prevaziđu prepreke na koje nailaze u svome životu, može povećati pozitivna osjećanja kao što su saosjećanje i samopouzdanje. Ljudi kroz individualnu terapiju mogu naučiti vještine za nošenje sa teškim situacijama, za donošenje zdravih odluka i ostvarivanje ličnih ciljeva. Mnogi klijenti navode da uživaju u terapijskom putovanju, postizanju višeg stepena samosvjesnosti. Ponekad je potrebno da klijenti budu uključeni u kontinuiranu terapiju sa ciljem sveukupnog samorasta.

Kada je najbolje potražiti pomoć terapeuta? 

Vrijeme za uključivanje u individualnu terapiju može biti onda kada određena situacija uzrokuje stres i remeti svakodnevno funkcionisanje, ukoliko se duže vrijeme osjećate nesrećno ili preplavljeno i beznadežno oko određenih stvari u vašem životu. Stres može uzrokovati negativne misli, ponašanja i osjećanja, pa čak i fiziološke senzacije kao što su bol ili umor. Važno je tražiti pomoć prije nego simptomi postanu ozbiljni. Individualna terapija takođe može pomoći ukoliko se ne možete fokusirati na posao, školu, imate probleme sa ovisnošću ili osjećate kako možete da povrijedite sebe ili druge.

Šta očekivati tokom procesa individualne terapije?

Tokom prvog susreta se klijent i terapeut najčešće fokusiraju na prikupljanje informacija. Terapeut razgovara sa klijentom o tretmanu, o njegovim prošlim fizičkim, mentalnim i emocionalnim stanjima. Takođe razgovaraju o razlogu dolaska klijenta na terapiju. Ponekad je potrebno nekoliko susreta da bi terapeut imao jasnu sliku situacije. Tek nakon toga se može usmjeriti na poteškoće i odrediti najbolji slijed daljih aktivnosti i eventualnih preporuka. Klijent takođe može tokom prvog susreta odlučiti da li stil rada terapeuta odgovara njegovim/njenim potrebama. Pronalazak terapeuta sa kojim se osjećate ugodno je od vitalnog značaja za uspješan tretman. Važno je govoriti o tipovima terapije, ciljevima tretmana i dužini seansi. Individulna terapija traje 45-60 minuta. Učestalost seansi i dužina trajanja tretmana zavisi od mnogo faktora, koji se dogovaraju zajedno sa terapeutom.

Djeca i mladi

 • Konsultacije, savjeti i rješavanje problema za djecu  i mlade sa različitim razvojnim pitanjima
 • Neurorazvojni poremećaji 
 • Poremećaj prilagodbe
 • Separaciono-anksiozni poremećaj 
 • Podrška i razumjevanje emocionalnih pitanja kod djece i mladih
 • Upravljanje anksioznošću kod djece i mladih
 • Psihoedukacija roditelja
 • Savjetovanje i terapijska podrška za djecu, mlade i porodice
 • Trening socijalnih vještina za djecu i mlade
 • Trening pažnje
 • Individualni bihevioralni intervencijski programi za djecu i adolescente
 • Program poboljšanja efikasnosti učenja

Odrasli

Anksioznost 

 • Osjećaji preplavljenost, nemogućnost nošenja sa problemima, pretjerana briga i teškoće u kontrolisanju brige, panični napadi, osjećanje da smo „izvan kontrole“, poteškoće sa spavanjem)
 • Specifični strahovi (povezani sa anksioznošću, strah od smrti, socijalna anksioznost)
 • Opsesivne i/ili kompulsivne misli i/ili ponašanja
 • Individualni bihevioralni intervencijski programi za odrasle
 • Generalizirani anksiozni poremećaj 
 • Pormećaj socijalne anksioznosti
 • Specifične fobije 
 • Panični poremećaj
 • Poremećaj povezan sa stresom
 • Akutni stresni poremećaj
 • Postraumatski stresni poremećaj
 • Disocijativni poremećaji
 • Poremećaji somatskih simptoma
 • Poremećaji hranjenja 
 • Anoreksija
 • Bulimija
 • Poremećaji spavanja 

Depresija

 • Osjećanja preplavljujuće tuge, beznađa, krivnje, praznine, bezvrijednosti i/ili povećane iritabilnosti
 • Osjećaj nemogućnosti nošenja sa problemima
 • Misli o smrti, samoubistvu i samopovrijeđivanju
 • Fizički simptomi koji nemaju medicinski uzrok (manjak energije, povećan umor,problemi sa spavanjem, povećani tjelesni bolovi i glavobolje, promjene u težini)
 • Teškoće u koncentraciji, donošenju odluka i pamćenju
 • Povezana sa specifičnim iskustvom žalovanja, tuge i/ili traume

Poremećaji vezani uz psihoaktivne tvari i ovisnosti 

 • Alkohol
 • Kanabis 
 • Stimulansi 
 • Duhan 

Ovisnost o kockanju

Ovisnost o internetskim igricama

Neurokognitivni poremećaji 

Bipolarni i srodni poremećaji

Opsesivno-kompulsivni poremećaji

Poremećaji ličnosti 

Problemi u partnerskoj vezi

 • Obrasci ulaženja u nezdrave i/ili destruktivne odnose
 • Teškoće povezane sa emocionalnom bliskošću, intimnošću, ranjivošću, i posvećenošću
 • Izazovi povezani sa postavljanjem zdravih granica i izražavanja ličnih potreba u vezi
 • Povezani sa nepovjerenjem i strahom od odbijanja
 • Povezani sa pretjeranom zavisnošću u vezi i strahom od samoće
 • Pripremom i/ili preradom gubitka važnog odnosa/veze

Lični razvoj

 • Istraživanje izazova povezanih sa niskim samopouzdanjem i vlastitim nesigurnostima
 • Priprema i prihvatanje promjena i prilagodbe povezanih sa novim životnim iskustvima
 • Jačanje vještina istraživanja sebe, razmišljanje o sebi, asertivnosti i mentalizacije

Radno vrijeme

Ako osjećate da vam je potrebna individualna terapija, tu smo:

 • Ponedjeljak-Petak: 9:00 – 18:00
 • Vikend: Zatvoreno
Prof. dr. Jasna Bajraktarevic

Razgovarajmo!

Nudimo i mogućnost različitih online testiranja.