Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kako razgovarati sa djecom o aktuelnoj situaciji sa Corona virusom (COVID-19)?

SAVJETI ZA RODITELJE/STARATELJE I UČITELJE Da bismo pomogli djeci da se lakše nose sa anksioznošću potrebno je da im damo tačne informacije o prevenciji, i osnovne činjenice bez da izazovemo nepotrebnu uznemirenost.  Djeci su potrebne tačne informacije o potencijalnoj ozbiljnosti i konkretne instrukcije o tome kako spriječiti infekciju i širenje bolesti. Sve informacije trebaju biti…

Read More