Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shizofrenija

Sve dok poremećaj ličnosti uslovljen sukobom dopušta da se kontakt s vanjskim svijetom značajno održi, govorimo o neurozi, a čim to prestaje biti moguće – o psihozi. Psihoza potpuno zahvata čovjeka i ugrožava cjelokupnu ličnost. Psihotičar pati od poremećaja svog odnosa prema okolini, koji može dovesti do gubitka osjećaja realnosti. Psihotičar je čovjek „bolesnog ja“…

Read More

Ko se može liječiti psihoterapijom?

Psihoterapija je grupa postupaka, procedura i metoda u tretiranju psihičkih smetnji, stanja i poremećaja koja je opšteprihvaćena u okviru psihologije, psihijatrije i medicine gdje se razgovorom između psihoterapeuta i klijenta dijagnosticiraju disfunkcionalnosti nakon čega se intenzivno radi na njihovoj korekciji, što doprinosi uspostavljanju psihičke ravnoteže klijenta. Isključivo se počela primjenjivati kao metod liječenja neurotskih poremećaja…

Read More