Skip to content Skip to footer

Diplomirani pravnik, Office asistent

Ina Vatreš

  • Operativni menadžment
  • Komunikacija sa klijentima
  • Organizacija aktivnosti savjetovališta i urduženja
  • Marketing
  • Pravni i finansijski poslovi