Skip to content Skip to footer

Master psiholog, Geštalt psihoterapeut

Amera Delihasanović

  • diplomirani psiholog,
  • diplomirani Gestalt psihoterapeut,
  • magistar psihologije,
  • praktičar EMDR terapije pod supervizijom.
  • educirana za primjenu tehnika play terapije u radu sa djecom i adolescentima,
  • za rad sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama,
  • za primjenu kognitivno-bihevioralne play terapije u radu sa anksioznim poremećajima,
  • primjenu osnovnih elemenata art terapije,
  • rano prepoznavanje mentalnih poremećaja kod djece i mladih.