ŠTA JE SNOZELEN MULTI-SENZORNA SOBA?

Snoezelen multi-senzorna soba je opuštajući prostor koji pomaže u smanjenju uznemirenosti i anksioznosti, ali može također aktivirati i oduševiti korisnika, stimulisati reakcije i ohrabriti komunikaciju. Soba nudi relaksirajuću atmosferu sa prijatnim okruženjem, opuštajućim zvucima, zadivljujućim mirisima, taktilnim iskustvima i nježnim pokretima.

Snoezelen soba pruža:

RELAKSACIJU

Snoezlen multi-senzorni proizvodi i okruženja mogu biti korišteni da umire i umanje agitaciju kroz korištenje nježnih svjetala, umirujućih zvukova, opuštajućih mirisa i tekstura.

RAZVOJ

Snoezelen multi-senzorni proizvodi i okruženja se mogu koristiti kao alat za učenje i razvoj, mogu se koristiti za razumjevanje uzroka i posljedica i razvoj tematskog okruženja u kojem se može učiti.

STIMULACIJU

Snoezelen multi-senzorni proizvodi i okruženja mogu biti korišteni da stimulišu korisnike kroz uzbudljive vizuelne podražaje, muziku i zvukove, opuštajuće mirise i teksture koje se mogu istraživati.

TERAPIJU

Snoezelen multi-senzorni proizvodi i okruženja se sve češće koriste i kao prostor za psihoterapiju jer pomažu u kreiranju sigurnog mjesta, olakšavaju uspostavljanje terapeutskog saveza između klijenta i terapeuta, omogućavaju prilike za uključivanje u prevenciju i doprinose strategijama smanjivanja kriza, kao i za primjenu drugih terapeutskih tehnika. Snoezelen multi-senzorna soba promoviše samo-brigu/samo-njegu, otpornost i oporavak.

Snoezelen je za sve uzraste i sposobnosti

Snoezelen soba za rani uzrast

Od trenutka kada se probudimo, stalno doživljavamo veliki raspon senzornih informacija iz svijeta koji nas okružuje: slušne, vizuelne, taktilne, olfaktorne, gustativne, vestibularne i proprioceptivne kao i intraceptivne. Tokom razvoja mi učimo kako da reagujemo na ove različite stimuluse. Što se više izlažemo stimulusima, naši neuralni putevi u mozgu se više uspostavljaju i naši odgovori postaju efikasniji.

Pored toga što Snoezelen soba podstiče razvoj senzornog procesuiranja, ohrabrivanje male djece da se uključuju u različite aktivnosti može pomoći poboljšanju fine i grube motorike i omogućiti profesionalcima i roditeljima da gledaju i procjenjuju djetetov nivo sposobnost na jedan neformalan način. Opservacija može naglasiti posebne potrebe ili osjetljivosti na određenu vrstu stimulusa kao što je svjetlo ili zvuk i omogućiti pravovremenu podršku.

„Senzorna igra nije samo zabavna, nego je i fundamentalni dio ranog ljudskog razvoja“.

Snoezelen soba kao podsticaj u učenju

Multi-senzorna soba pruža prostor gdje se mogu sprovoditi različite intervencije kako bi se zadovoljile potrebe lako i brzo, bilo da se radi o terapeutskim, edukacijskim potrebama, ili potrebama fokusiranim na upotrebu senzornih uređaja da bi se dijete smirilo, utješilo ili stimulisalo. Multi-senzorna okruženja i proizvodi doprinose poboljšanju motivacije, razvoju pozitivnog odnosa i povjerenja, uspostavljanju kontrole i mogućnosti izbora, postizanju osjećaja zadovoljstva i stvaranju atmosfere koje je oslobođena od neuspjeha.

Snoezelen soba za mentalno zdravlje

Stvari se mjenjaju oko nas, bilo pozitivne ili negativne, i nismo uvijek odgovorni za njih ili u kontroli onoga što se dešava. Ove stvari mogu imati ogroman utjecaj na to kako živimo i kako se osjećamo. Proživljavanje teške bolesti, iznenadna ili prolongirana trauma, gubitak voljenih, smanjenje funkcionalnih sposobnosti, gubitak životnih uloga, zaposlenja ili kuće, sve zajedno može utjecati na obrasce mišljenja i emocije. Naše ponašanje se može mjenjati dok se nosimo sa novim situacijama. Multi-senzorna okruženja mogu biti personalizirana da stvore sigurno mjesto za klijente kako bi se u potpunosti opustili i bili više receptivni za terapeutske intervencije. Snoezlen sobe omogućavaju i za klijenta i terapeuta da kreiraju impresivna okruženja gdje se ne osjećaju ugroženim, i mogu se osjećati mirno i sigurno.

Snoezelen soba za povrede mozga

Stečena povreda mozga i druga neurološka stanja mogu biti poražavajući za pojedinca i njegovu porodicu, prijatelje i voljene, osobito ako je rezultat nekog iznenadnog događaja. Multi-senzorne sobe, mogu pružiti podršku na putu ka fizičkoj i kognitivnoj rehabilitaciji. Za ovu grupu klijenanta, multi-senzorna soba je posebno efektivna kada je korištena od strane profesionalaca koji su usmjereni na specifične kognitivne potrebe poput rješavanja problemskih situacija, donošenje odluka, oko-ruka koordinacija, koncentracija, memorija, pažnja, prepoznavanje objekata i pronalaženje riječi. Terapijski cilj je da se poboljšaju nivoi funkcionalnosti.

Snoezelen za starije

Termin „demencija“ opisuje progresivne poremećaje koje utiču na mozak kao što je Alzheimer-ova bolest, vaskularna demencija i demencija Lewyevih tijela. Ova stanja utiču na mišljenje, raspoloženje, ponašanje, sposobnosti pojedinca, što se odražava na svakodnevne aktivnosti i slobodno vrijeme. Ako nemaju odgovarajuće aktivnosti i nemaju ništa čime bi se bavili, osobe sa demencijom se mogu osjećati izolirano, frustrirano, dosadno i nesretno. Senzorne aktivnosti omogućavaju određeni nivo stimulacije, koja povećava svjesnost i pažnju zbog jednostavnosti zadatka. Auditivna stimulacija u senzornom okruženju je vrlo efektivna za poboljšanje raspoloženja, relaksaciju i poboljšanje kognitivnih sposobnosti. Uključuje širok raspon zvukova, krećući se od prirodnih zvukova (cvrkut ptica, vodopad, urbana sredina) do generiranih zvukova poput muzike.