Skip to content Skip to footer

Šta je snozelen multi-senzorna soba?

Snoezelen multi-senzorna soba je opuštajući prostor koji pomaže u smanjenju uznemirenosti i anksioznosti, ali može također aktivirati i oduševiti korisnika, stimulisati reakcije i ohrabriti komunikaciju.

Soba nudi relaksirajuću atmosferu sa prijatnim okruženjem, opuštajućim zvucima, zadivljujućim mirisima, taktilnim iskustvima i nježnim pokretima.

Snoezelen soba pruža:

RELAKSACIJU

Snoezlen multi-senzorni proizvodi i okruženja mogu biti korišteni da umire i umanje agitaciju kroz korištenje nježnih svjetala, umirujućih zvukova, opuštajućih mirisa i tekstura.

RAZVOJ

Snoezelen multi-senzorni proizvodi i okruženja se mogu koristiti kao alat za učenje i razvoj, mogu se koristiti za razumjevanje uzroka i posljedica i razvoj tematskog okruženja u kojem se može učiti.

STIMULACIJU

Snoezelen multi-senzorni proizvodi i okruženja mogu biti korišteni da stimulišu korisnike kroz uzbudljive vizuelne podražaje, muziku i zvukove, opuštajuće mirise i teksture koje se mogu istraživati.

TERAPIJU

Snoezelen multi-senzorni proizvodi i okruženja se sve češće koriste i kao prostor za psihoterapiju jer pomažu u kreiranju sigurnog mjesta, olakšavaju uspostavljanje terapeutskog saveza između klijenta i terapeuta, omogućavaju prilike za uključivanje u prevenciju i doprinose strategijama smanjivanja kriza, kao i za primjenu drugih terapeutskih tehnika. Snoezelen multi-senzorna soba promoviše samo-brigu/samo-njegu, otpornost i oporavak.

Snoezelen je za sve uzraste i sposobnosti

Snoezelen soba za rani uzrast

Od trenutka kada se probudimo, stalno doživljavamo veliki raspon senzornih informacija iz svijeta koji nas okružuje: slušne, vizuelne, taktilne, olfaktorne, gustativne, vestibularne i proprioceptivne kao i intraceptivne. Tokom razvoja mi učimo kako da reagujemo na ove različite stimuluse. Što se više izlažemo stimulusima, naši neuralni putevi u mozgu se više uspostavljaju i naši odgovori postaju efikasniji.

Pored toga što Snoezelen soba podstiče razvoj senzornog procesuiranja, ohrabrivanje male djece da se uključuju u različite aktivnosti može pomoći poboljšanju fine i grube motorike i omogućiti profesionalcima i roditeljima da gledaju i procjenjuju djetetov nivo sposobnost na jedan neformalan način. Opservacija može naglasiti posebne potrebe ili osjetljivosti na određenu vrstu stimulusa kao što je svjetlo ili zvuk i omogućiti pravovremenu podršku.

„Senzorna igra nije samo zabavna, nego je i fundamentalni dio ranog ljudskog razvoja“.

Snoezelen soba kao podsticaj u učenju

Multi-senzorna soba pruža prostor gdje se mogu sprovoditi različite intervencije kako bi se zadovoljile potrebe lako i brzo, bilo da se radi o terapeutskim, edukacijskim potrebama, ili potrebama fokusiranim na upotrebu senzornih uređaja da bi se dijete smirilo, utješilo ili stimulisalo. Multi-senzorna okruženja i proizvodi doprinose poboljšanju motivacije, razvoju pozitivnog odnosa i povjerenja, uspostavljanju kontrole i mogućnosti izbora, postizanju osjećaja zadovoljstva i stvaranju atmosfere koje je oslobođena od neuspjeha.

Snoezelen soba za mentalno zdravlje

 

Stvari se mjenjaju oko nas, bilo pozitivne ili negativne, i nismo uvijek odgovorni za njih ili u kontroli onoga što se dešava. Ove stvari mogu imati ogroman utjecaj na to kako živimo i kako se osjećamo. Proživljavanje teške bolesti, iznenadna ili prolongirana trauma, gubitak voljenih, smanjenje funkcionalnih sposobnosti, gubitak životnih uloga, zaposlenja ili kuće, sve zajedno može utjecati na obrasce mišljenja i emocije. Naše ponašanje se može mjenjati dok se nosimo sa novim situacijama. Multi-senzorna okruženja mogu biti personalizirana da stvore sigurno mjesto za klijente kako bi se u potpunosti opustili i bili više receptivni za terapeutske intervencije. Snoezlen sobe omogućavaju i za klijenta i terapeuta da kreiraju impresivna okruženja gdje se ne osjećaju ugroženim, i mogu se osjećati mirno i sigurno.

Snoezelen soba za povrede mozga

Stečena povreda mozga i druga neurološka stanja mogu biti poražavajući za pojedinca i njegovu porodicu, prijatelje i voljene, osobito ako je rezultat nekog iznenadnog događaja. Multi-senzorne sobe, mogu pružiti podršku na putu ka fizičkoj i kognitivnoj rehabilitaciji. Za ovu grupu klijenanta, multi-senzorna soba je posebno efektivna kada je korištena od strane profesionalaca koji su usmjereni na specifične kognitivne potrebe poput rješavanja problemskih situacija, donošenje odluka, oko-ruka koordinacija, koncentracija, memorija, pažnja, prepoznavanje objekata i pronalaženje riječi. Terapijski cilj je da se poboljšaju nivoi funkcionalnosti.

Snoezelen za starije

Termin „demencija“ opisuje progresivne poremećaje koje utiču na mozak kao što je Alzheimer-ova bolest, vaskularna demencija i demencija Lewyevih tijela. Ova stanja utiču na mišljenje, raspoloženje, ponašanje, sposobnosti pojedinca, što se odražava na svakodnevne aktivnosti i slobodno vrijeme. Ako nemaju odgovarajuće aktivnosti i nemaju ništa čime bi se bavili, osobe sa demencijom se mogu osjećati izolirano, frustrirano, dosadno i nesretno. Senzorne aktivnosti omogućavaju određeni nivo stimulacije, koja povećava svjesnost i pažnju zbog jednostavnosti zadatka. Auditivna stimulacija u senzornom okruženju je vrlo efektivna za poboljšanje raspoloženja, relaksaciju i poboljšanje kognitivnih sposobnosti. Uključuje širok raspon zvukova, krećući se od prirodnih zvukova (cvrkut ptica, vodopad, urbana sredina) do generiranih zvukova poput muzike.

Radno vrijeme

Ako osjećate da vam je potrebna individualna terapija, tu smo:

  • Ponedjeljak-Petak: 9:00 – 18:00
  • Vikend: Zatvoreno
Prof. dr. Jasna Bajraktarevic

Razgovarajmo!

Nudimo i mogućnost različitih online testiranja.