Publikacije

Psihologija edukacijskog procesa

Druga knjiga iz Edicije “Poslovna Psihologija” namjenjena je kako studentima edukacijskih nauka i edokatorima tako i roditeljima, sa ciljem pravilnog struktuiranja individue od najranijih dana i podizanja na viši nivo značaja psihološko-pedagoške prakses u radu sa djecom i odraslima.

Stres menadžment

Stres, anksioznost, depresija i frsutracija su nezaobilazna terminologija svakodnevne komunikacije. Stil života rijetko biramo, po pravilu nam je nametnut, prihvatamo ga, slijepo prateći korake koje i sami nesvjesno ubrzavamo težeći nečemu.


Mentalno zdravlje

Udžbenik mentalno zdravlje obrađuje aktuelnu problematiku savremenog društva i prati istraživačke tendencije Svjetske zdravstvene organizacije sa ciljem edukacije, prevencije i promocije zdravih stilova života.

Psihološke kompetencije u menedžmentu

Menadžment kao interdisci-plinarna nauka već decenijama unazad predstavlja okosnicu reformi u savremenim ekonomskim trendovima. Nikada se više stvari za manje vremena nije promjenilo, kako u samom ponašanju svih konzumenata upravljačkog procesa, tako i u kognitivnom, konativnom…


Opća psihologija

Ova knjiga je prva iz Edicije “Poslovna Psihologija” koja će strukturirati elementarna znanja iz psihologije, sa ciljem njenog implementiranja u različite sfere društvenih dijelatnosti i otkrivanja novih aplikativnih područja psihologije kao nauke na putu formiranja integrisane ličnosti i društva u cjelini.

Organizaciono ponašanje

“Organizaciono ponašanje” bavi se individualnim i kolektivnim obrascima ponašanja, stavovima i preformansama u savremenim korperacijama. Konceptualizirana je interdisciplinarno, obuhvatajući znanja iz oblasti psihologije ličnosti, socijalne psihologije, antropologije i psihologije menedžmenta.


Psihologija menedžmenta

Menadžment kao interdisciplinarna nauka već decenijama unazad predstavlja okosnicu reformi u savremenim ekonomskim trendovima. Nikada se više stvari za manje vremena nije promjenilo, kako u samom ponašanju svih konzumenata upravljačkog procesa, tako i u kognitivnom, konativnom i emotivnom odnosu individue i zahtjeva posla koji se pred nju postavljaju.

Psihologija sporta – teorija i empirija

Dragi moji roditelji, treneri i igrači, kada pitanja počnu da se gomilaju, suze zamijene dječiji osmijeh, a odgovori postanu misterija, otvorie ovu knjigu jer su odgovori tu, pred vama, a svaka stranica će vas podsjetiti da je sport igra i uživanje a ne opsesija, čak i onima kojima je to profesija.


Psihološka priprema sportista

Ima li tajni u načinu kako se stiže do uspijeha u sportu? Postoji li receot koji nam čvrsto garantuje da ćemo započetu sportsku karijeru privesti do kraja ostvarujući svoje inicijalne ciljeve? Ovo su pitanja na koja se mogu dobiti različiti odgovori i u isto vrijeme – ni jedan odgovor. Svako ko se na bilo koji način bavio ovom problematikom, svjestan je kompleksnosti i pitanja i odgovora koji bi uslijedili.

Više informacija o prodaji knjiga možete dobiti putem emaila bajraktarevicjasna@gmail.com ili pozivom na 033 860 185