Psihologija edukacijskog procesa

25.00 

Druga knjiga iz Edicije “Poslovna Psihologija” namjenjena je kako studentima edukacijskih nauka i edokatorima tako i roditeljima, sa ciljem pravilnog struktuiranja individue od najranijih dana i podizanja na viši nivo značaja psihološko-pedagoške prakses u radu sa djecom i odraslima.

Kategorija:

Druga knjiga iz Edicije “Poslovna Psihologija” namjenjena je kako studentima edukacijskih nauka i edokatorima tako i roditeljima, sa ciljem pravilnog struktuiranja individue od najranijih dana i podizanja na viši nivo značaja psihološko-pedagoške prakses u radu sa djecom i odraslima.

Izvršite uplatu