Mentalno zdravlje

25.00 

Udžbenik mentalno zdravlje obrađuje aktuelnu problematiku savremenog društva i prati istraživačke tendencije Svjetske zdravstvene organizacije sa ciljem edukacije, prevencije i promocije zdravih stilova života.

Kategorija:

Udžbenik mentalno zdravlje obrađuje aktuelnu problematiku savremenog društva i prati istraživačke tendencije Svjetske zdravstvene organizacije sa ciljem edukacije, prevencije i promocije zdravih stilova života.

Izvršite uplatu