Važnije je sada raditi sa žrtvama ratnih trauma

Psihologinja Jasna Bajraktarević kaže da je neophodno raditi sa žrtvama nakon što svjedoče o traumama koje su preživjele prije 15 godina, kako ne bi doživjele još veću traumu. U razgovoru za BIRN – Justice Report Jasna Bajraktarević kaže da je psihološku terapiju žrtve, to jest svjedoka, važnije izvršiti sada nego da je izvršena neposredno nakon doživljene ratne traume, iz razloga što ljudski odbrambeni mehanizam u vrijeme mira više nije pripremljen da se nosi s takvom vrstom stresa.

Izvršite uplatu