31
maj

Razbijanje predrasuda u vezi sa odlaskom psihologu

Poznata psihologinja Jasna Bajraktarević za N1 donosi nekoliko zanimljivih savjeta o mnogim aktuelnim tematikama psihologije. Današnja tema u kojoj u sklopu Novog dana govori Bajraktarević tiče se samog odlaska psihologu i razbijanja predrasuda o ovoj praksi. Poznata psihologinja će u narednom periodu svakoga dana davati savjete o raznim temama iz domena psihologije. “Na pomen riječi…

Pročitaj više

23
maj

PSIHOPATOLOGIJA SVAKODNEVNICE – Kako preživjeti život

25 godina univerzitetske karijere, 20 godina života u Sarajevu i 4 godine rada psihološkog savjetovališta PsychoPractice prof.dr Jasne Bajraktarević, povod su za organizaciju predavanja na temu „Psihipatologija svakodnevnice – kako preživjeti život“ koje će se održati u Domu mladih Sarajevo, 12.06.2019. sa početkom u 19h. Predavanje je koncipirano na temelju najčešćih pitanja i problema koje…

Pročitaj više

02
apr

Učinkovito iskorišteno vrijeme na poslu i stres – prvo je lijek za drugo Da li ste, prema načinu korištenja vremena na poslu, dominantni, inicijativni, savjesni ili kontinuirani tip?

Izvori stresa, posljedice stresa, ponašanje uposlenika i menadžera u stresnim i konfliktnim situacijama i kako se nositi sa stresom, između velikog broja drugih pitanja vezanih za područje stresa na poslu, predstavljaju osnovna pitanja kojima se posebno bavi psihologija menadžmenta odnosno stres menadžment. Iako je stres na radnom mjestu normalna pojava, prekomjerni stres može utjecati na…

Pročitaj više

03
jul

Bullying

O školskom nasilništvu govorimo u situacijama kada jedan ili više učenika uzastopno ili namjerno uznemiruje, napada ili povređuje drugogo učenika koji se pritom ne može odbraniti. Nasilništvo može biti direktno ili indirektno. Ukljčuje ruganja, vrijeđanje, ponižavanje, kritiziranje, naređivanje i dominiranje (psihološko i verbalno zlostavljanje) te naguravanje, čupanje i udaranje (fizičko zlostavljanje). Indirektno nasilništvo se teže…

Pročitaj više

Izvršite uplatu